Porovnajte si nezávislosť 18 verejných inštitúcií

82 %
Vynikajúce
Postavenie
riadiaceho
orgánu
Odvolanie
členov
riadiaceho
orgánu
SuverenitaSpoločné
rozhodovanie
a kontrola
Platy
57 %100 %100 %89 %
Jozef Makúch
guvernér
od 12.1.2010
82 %
Vynikajúce
Postavenie
riadiaceho
orgánu
Odvolanie
členov
riadiaceho
orgánu
SuverenitaSpoločné
rozhodovanie
a kontrola
Platy
89 %100 %71 %70 %
Ivan Šramko
predseda
od 27.6.2012
79 %
Veľmi dobré
Postavenie
riadiaceho
orgánu
Odvolanie
členov
riadiaceho
orgánu
SuverenitaSpoločné
rozhodovanie
a kontrola
Platy
78 %100 %75 %68 %
Ivetta Macejková
predseda
od 16.2.2007
77 %
Veľmi dobré
Postavenie
vedúcej
osoby
Odvolanie
vedúcej
osoby
SuverenitaSpoločné
rozhodovanie
a kontrola
Platy
67 %100 %88 %59 %
Jaromír Čižnár
generálny prokurátor
od 17.7.2013

Odporúčania pre zvýšenie nezávislosti